ทรีแพค เชื่อว่า "ลูกค้าควรได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า"  แม้ว่าข้อความนี้จะฟังดูเหมือนเรียบง่าย แต่ก็มีบางบริษัทจำนวนมากที่ไม่สามารถทำได้  ธุรกิจของทรีแพคขึ้นตรงกับผู้ผลิตขั้นต้น มีเป้าหมายหลักคือการขายผลิตภัณฑ์ที่ตนมีอยู่เท่านั้น ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างเฉพาะทาง บ่อยครั้งที่ข้อจำกัดเหล่านี้บอกให้ทราบว่าการติดตั้งเป็นงานที่มีความสำคัญลำดับรองลงไปและเป็นงานที่มักมีการทำสัญญารับเหมาต่อ มีเพียงการออกแบบ การเลือกวัสดุและการติดตั้งที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ ทรีแพค คือ ผู้รับเหมาที่มีความชำนาญและรู้จริงในระบบการติดตั้งของระบบเฉพาะทาง ทีมงานของทรีแพคประกอบด้วยวิศวกรอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งสามารถออกแบบระบบที่ใช้งานได้จริง เนื่องจากสามารถใช้วัสดุจากแหล่งต่างๆ โดยไม่มีข้อจำกัด ทรีแพคจึงสามารถเสนอผลิตภัณฑ์จากแหล่งต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

 

thai-markets
home-flooringhome-waterproofinghome-concretehome-corrosion